26 марта 2015. Тайланд, Чумпхон.

Ласточка и лампочка.